01Красимир Райновски

Образование                
Магистър  по Архитектура
Технически Университет
Мюнхен, Германия

Специализация по Обществени Сгради
Бат Университет
Великобритания

Специализация по  Временни Сгради
Тонджи Университет
Китай

 

 

 
Професионален опит
KSP Architets, Hoehler & Partner,  Donath Bickel Architects – Мюнхен,  Германия

Езици
Немски, Английски, Български

Интереси
Съвременно искуство, световна култура

Член на Камарата на Архитектите в Германия

Контакт
krasimir@raynovski.com
+359888166451

Save