DSC06017_Радослава Лесневска

Образование
Докторант по архитектура
Воронежки архитектурно-строителен университет
Русия

Специализация по Обществени сгради
Национално висше училище по архитектура в Париж „Ла Вилет”
Франция

Магистър по архитектура
Университет по архитектура, строителство и геодезия

София, България.

 

Професионален опит
Асистент във ВГАСУ – Воронеж, Русия
Графичен дизайнер на свободна практика

Езици
Френски, Руски, Английски, Български

Интереси
Теория на архитектурата, графичен дизайн, визуална култура

Публикации
Понятието “зрелищност” в архитектурата и градската среда. Архитектон – 2015. – № 50
Зрелищност на съвременната архитектурна театрализация: възвръщане към експресионизма? 
East European Scientific Journal – 2015. – № 3 (4) – pp. 78 – 84.
 Възвръщане на стилa Барок в зрелищната архитектура на XXI век – електронен Барок. Scientific journalof The Voronezh State University of Architecture and Construction. Architectural research – 2015. – № 4. – pp. 16 – 29.

Контакт
lesnevska@raynovski.com
rlesnevska@gmail.com
+359889990570