001Владимир Райновски

Образование

Кандидат Доктор
UIC Барселона
Испания

Магистър Инженер
Берн Университет 
Швейцария

Магистър Архитект
Технически Университет
Милано, Италия

Бакалавър Строителство
ВИА Университетски Колеж
Дания

 

 

Специализация Дървени Конструкции
Университет за Приложни Науки – Розенхайм, Германия

Специализация  Метални и Бетонни Конструкции
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – София, България

Професионален опит
Балканстрой, Амфион – София, България

Езици
Английски, Български, Немски

Интереси
Високо Строителство, Градоустройство, Техлогоии в строителството

Член на Камарата на Архитектите в България

Контакт
vladimir@raynovski.com
+359884155200